Logo Gminy Kętrzyn

REALIZACJA PROJEKTU "Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT" W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWIE

        Szkoła Podstawowa w Wilkowie od września 2018 r. realizuje projekt „Z małej szkoły w wielki świat”. Projektem objętych jest 48 uczniów obecnych klas IV – VII. Cykl trwania projektu wynosi 2 lata i zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2020 roku.
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i językowych. Uczniowie rozwijają w projekcie własną kreatywność, innowacyjność, oraz wyrabiają zdolność pracy w zespole.
Przez pierwsze 4 miesiące ( wrzesień – grudzień 2018r. ) nastąpiło przygotowanie nauczycieli do realizacji projektu, rekrutacja uczniów i przeszkolenie rodziców uczniów przyjętych do projektu.

8 nauczycieli naszej szkoły podczas szkoleń podniosło kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. 20 rodziców przeszło szkolenie mające na celu wsparcie ich w celu zwiększenia zaangażowania w życie swoich dzieci.
48 uczniów zakwalifikowanych do projektu od 2 stycznia 2019 r. rozpoczęło zajęcia ( 1 godzina tygodniowo ) w 11 grupach 5 – osobowych ( kilkoro uczniów pracuje w dwóch grupach).

W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje umiejętności w grupach: przyrodniczych, matematyczno – chemicznych, fizycznych, geograficznych, języka angielskiego oraz grupie twórczo – kreatywnie – innowacyjnie. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są atrakcyjne, głównie ze względu na nowe pomoce dydaktyczne, które zostały pozyskane w ramach realizowanego projektu.
W maju szkoła dodatkowo otrzymała pracownię językową wyposażoną w sprzęt i meble do pracy na 16 stanowiskach. Nowy 86 calowy monitor interaktywny, 12 laptopów, 2 projektory i tablety również pozwolą na jeszcze bardziej efektywną pracę z dziećmi.

Ważnym elementem projektu są wycieczki dydaktyczno – krajoznawcze. 24 maja nasi uczniowie byli na rejsie kanałem Ostródzko – Elbląskim, oraz zwiedzili zamek w Malborku. W drugim roku realizacji projektu nasi uczniowie odwiedzą Centrum Nauki Kopernik ( jesień 2019 ) i Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku (wiosna 2020 ).

Dla uczniów uczestniczących w projekcie wyjątkowo bardzo ważne będzie tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Najlepsi uczniowie otrzymają na przyszły rok stypendia zagwarantowane w projekcie.
Dzięki realizacji projektu nasi nauczyciele, rodzice i uczniowie podnoszą swoje kompetencje i umiejętności, a szkoła wzbogaca się o nowy sprzęt i nową pracownię językową do realizacji zadań na miarę XXI wieku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności