Logo Gminy Kętrzyn

PODPISANIE UMOWY NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAKOMIADACH I BIEDASZKACH

Zaangażowanie władz, zespół pracowników i odrobina szczęścia sprawiły, że wreszcie możemy cieszyć się osiągnięciem zamierzonego celu. Gmina Kętrzyn 2 stycznia 2019r. podpisała umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach”.
Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik, ul. Słoneczna 2/4, 11-430 Korsze. Całkowity koszt projektu to 2 664 388,78 z czego 2 050 386,15 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji w Szkole Podstawowej w Biedaszkach zakłada między innymi wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, elewację, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, elektrykę oraz montaż pompy ciepła natomiast w Szkole Podstawowej w Nakomiadach zakres prac będzie obejmował naprawę pokrycia dachowego i przedłużenie okapów szczytowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, docieplenie dachu, elewację, elektrykę i montaż pompy ciepła.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się już w styczniu 2019 r., a zakończenie nastąpi w sierpniu 2019 r. Kompleksowo wykonana inwestycja przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną w naszych szkołach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności