Logo Gminy Kętrzyn

Budżet Gminy Wiejskiej Kętrzyn na rok 2024 UCHWALONY!

      Budżet Gminy wiejskiej Kętrzyn na rok 2024r. został uchwalony 29 stycznia 2024r. podczas LXIX sesji Rady Gminy Kętrzyn. Radni jednogłośnie przyjęli budżet, który zakłada osiągniecie dochodów w wysokości ponad 60 mln zł oraz określa wydatki na poziomie ponad 65 mn zł.

Ponad 6 mln zł zaplanowano na zadania związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych w miejscowości Karolewo, Smokowo-Grabno oraz w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Zaplanowano również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na budowę i przebudowę dróg w miejscowościach m.in.: Wilkowo, Pręgowo, Kolonia Gnatowo, Bałtrucie, Marszewo, Mażany, Nowa Różanka, Martiany, Biadaszki Małe, Smokowo-Smokowo Stare, Karolewo, Gałwuny, Kaskajmy, Gnatowo, Muławki, Nowa Wieś Kętrzyńska, Kwiedzina, Stachowizna.

Gmina Kętrzyn otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Filipówka w wysokości 2 105 000,00 zł jak i w miejscowości Pożarki 1 850 000,00 zł oraz na modernizację sieci drogowej w Gminie Kętrzyn 6 250 000,00 zł w miejscowościach: Wopławki, Wilkowo, Gnatowo Kolonia, Bałtrucie, Marszewo, Nowa Różanka, Trzy Lipy, Muławki.  

Część tegorocznego budżetu gminy Kętrzyn zostanie przeznaczona na kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2023r. tj. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie oraz budowie parkingu  i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn jak i budowa pomp ciepła przy Szkole Podstawowej w Karolewie oraz przy świetlicy w Mażanach i instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany.

Wśród zaplanowanych zadań inwestycyjnych znalazły się również zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie, całkowita wartość inwestycji wynosi 2 496 602,16 zł.

Kolejnym ważnym obszarem realizacji zadań na 2024r., który bezpośrednio wpłynie na jakość życia mieszkańców, są działania związane z rozbudową, modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie ponad 600 tys. zł jak i działania z oświetleniem miejscowości z wykorzystaniem lamp solarnych.

Tak jak w latach ubiegłych staramy się, aby rozwój Gminy wiejskiej Kętrzyn przebiegał w sposób zrównoważony, a żadna miejscowość nie pozostała bez nowych zadań inwestycyjnych. Wierzymy, że zaplanowane zadania ujęte w budżecie na 2024r. wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności