Logo Gminy Kętrzyn

UWAGA – ZMIANA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy iż w związku z nową odsłoną programu zwiększył się krąg uprawnionych do skorzystania z programu oraz zwiększone zostały kwoty samych dofinansowań.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

 • osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
 • prawa własności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Opola (lokal komunalny), znajdującego się w budynku w którym wszystkie lokale nie są komunalne,

Wysokość dofinansowania 

 • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.
  Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).
 • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.
  Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.
  Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
 • Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych
  Część będzie uruchomiona po zbadaniu zapotrzebowania wspólnot.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności