Logo Gminy Kętrzyn

Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn

Zdjęcie do Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn

      W środę, 27 marca br. w Urzędzie Gminy Kętrzyn odbyła się Sesja Rady Gminy Kętrzyn. Była to ostatnia sesja Kadencji Samorządu przypadająca na lata 2018-2024. 

Mijająca kadencja była wyjątkowa ze względu na jej długość. Pierwotnie miała trwać do jesieni 2023r., jednak z uwagi na wybory parlamentarne została wydłużona do kwietnia 2024r. Podczas jej trwania przeżywaliśmy wiele wydarzeń o charakterze ogólnoświatowym, były to m.in. pandemia COVID oraz trwająca nadal wojna na Ukrainie. Mimo wyzwań i trudności, udało się osiągnąć wiele pozytywnych rezultatów, które przyczyniły się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. 

Środowa sesja Rady Gminy była okazją do podziękowania za ponad 5-letnią współpracę. Słowa podziękowania wyraziła Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn Pani Teresa Juchniewicz, radni oraz Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kętrzyn za zaufanie, za słowa i wsparcie, które przez te minione 5 lata otrzymaliśmy, za ciekawe rozmowy na różne tematy istotne dla Gminy, za zgłaszane sugestie czy pomysły. 

Dziękujemy!

Galeria zdjęć

Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 23 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 22 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 21 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 20 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 19 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 18 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 17 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 16 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 15 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 14 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 13 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 12 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 11 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 10 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 9 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 8 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 7 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 6 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 5 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 4 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 3 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 2 Uroczysta Sesja rady Gminy Kętrzyn 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności