Logo Gminy Kętrzyn

Podpisanie umowy na budowę pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej!

Zdjęcie do Podpisanie umowy na budowę pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej!

     10 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kalisz podpisał umowę 
na wykonanie zadania pn. „Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany”

Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest Firma Eko-sun sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

  • Całkowita wartość zadania wynosi 2.080.438,80 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach:
    Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 (Pompa ciepła w SP Karolewo i pompa ciepła w świetlicy w Mażanach) - 1.470.000,00 zł.
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Leader+ (LGD Barcja) - 284.685,95zł.
  • wkład własny Gminy Kętrzyn – 325 752,85 zł

Zadanie polega na:

  • budowie pomp ciepła do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany oraz Szkoły Podstawowej w Karolewie,
  • budowie instalacji fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany oraz budowie instalacji c.o. w budynku i z remontem kotłowni w SP Karolewo.

Ponadto przebudowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany (powiększenie powierzchni budynku, roboty termomodernizacyjne, remont instalacji wod-kan i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. oraz doposażenie świetlicy).

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2024r. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności