Logo Gminy Kętrzyn

Informacja dla wspólnot mieszkaniowych

      Szanowni Mieszkańcy, 

Gmina Kętrzyn zamierza przystąpić do II naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  we wspólnotach mieszkaniowych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 

Przygotowana wstępna deklaracja uczestnictwa w programie będzie stanowiła bazę informacji dla Gminy w celu właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, w godzinach pracy Urzędu. Deklaracje można również przesłać ją na adres korespondencyjny bądź przez skrytkę EPUAP.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Kętrzyn. 

W drugim naborze programu rozszerzono krąg beneficjentów o wspólnoty mieszkaniowe, które składają się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Cześć ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):
·         demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

·         zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·         zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

·         dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)
 

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:
·  zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·  zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)

·  dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

·  zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

INFORMUJEMY, IŻ GMINA KĘTRZYN NADAL W TRYBIE CIĄGŁYM RĘALIZUJE PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja_Ciepłe mieszkanie_wzór.docx
Format: docx, 28.08 kB
Deklaracja_Ciepłe mieszkanie_wzór.pdf
Format: pdf, 231.29 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności