Logo Gminy Kętrzyn

Kolejna nowa droga w Karolewie

      We wrześniu tego roku oddano do użytku kolejną nową drogę w Karolewie. Od kilku lat mieszkańcy gminy, a szczególnie mieszkający w Karolewie narzekali na fatalny stan brukowej drogi gminnej na działce 108 w Karolewie. Był to główny ciąg komunikacyjny dla wielu osób, w tym uczniów szkoły podstawowej i szkoły średniej a także pozostałych mieszkańców przez największą miejscowość w gminie. Prace przygotowawcze (wykonanie dokumentacji technicznej) rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku. Później szczęśliwie udało się aplikować o środki unijne. Po wyłonieniu wykonawcy wiosną 2018 roku, rozpoczęto etapową przebudowę tej drogi. Było to pewnym utrudnieniem dla mieszkańców, ale opłaciło się, bo dzisiaj mają wygodną nową drogę.

Operacja zrealizowana została w ramach projektu pt. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Karolewie. Celem operacji była „poprawa życia mieszkańców Gminy Kętrzyn poprzez przebudowę drogi gminnej o długości 230 metrów na działce nr 108 w Karolewie i poprawa warunków dostępności komunikacyjnej 670 mieszkańców miejscowości Karolewo.
W wyniku operacji dokonano przebudowy drogi gminnej nr 1260 28N o długości 230 metrów.

  • Koszty całkowite zadania: 972 693,00 zł
  • Dofinansowanie UE: 440 965,00 zł

Operację zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, finansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności