Logo Gminy Kętrzyn

Obwodnica Kętrzyn - docelowa organizacja ruchu

Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn. Docelowa organizacja ruchu.

W załączeniu udostępniam projekt stałej organizacji ruchu dla zadania „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn”.

Inwestorem dla tego zadania jest

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
ul. Pstrowskiego 28b
10 – 602 Olsztyn

Ewentualne uwagi dotyczące organizacji ruchu mieszkańcy Gminy Kętrzyn i właściciele terenów objętych inwestycją mogą składać w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2 do 28.07.2023r. do godz. 15:00. Zostaną one przesłane inwestorowi.

Pliki do pobrania:

Projekt Obwodnica Kętrzyn.zip
Format: zip, 38.5 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności