Logo Gminy Kętrzyn

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma umożliwić zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominalej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od dnia 1 lipca 2021 r. będzie przyjmował deklaracje o tym, czym Polacy ogrzewają domy i budynki.

LINK DO STRONY

Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Celem stworzenia centralnej bazy jest chęć poprawy jakości powietrza poprzez likwidację substancji powodujących smog.

 

Deklarację można będzie złożyć w formie:

  1. ELEKTRONICZNEJ - wystarczy, że posiadasz Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji
  2. PAPIEROWEJ – wypełniony dokument można złożyć w Urzędzie Gminy  lub wysłać listem (deklaracja dostępna na dole strony lub pod adresem LINK).

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: FAQ

  Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.554).

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja A - budynki i lokale mieszkalne
Format: pdf, 2.17 MB
Deklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne
Format: pdf, 2.05 MB
Przykład wypełnionej Deklaracji A
Format: pdf, 1.92 MB
Przykład wypełnionej Deklaracji B
Format: pdf, 1.74 MB