Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: WFOŚiGW w Olsztynie

Usuwamy AZBEST

Gmina Kętrzyn informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” jest dotowana na podstawie umowy nr 00290/23/08032/OZ-LZ/D z dnia 14-09-2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków udostępnianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego pn.: ”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach zadania w usunięto 100,830 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest  z nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn.