Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Kętrzyn w podany niżej sposób:

  1. Wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
  2. Wysyłając maila na adres: sekretariat@gminaketrzyn.pl

 

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16. rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w urzędzie.