Logo Gminy Kętrzyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie (GOPS)

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

 

Kontakt i informacje na stronie GOPS:  Link do strony