Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: Mieszkaniec

e-usługi

Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu.
 
Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
1. Obsługa interesanta i sprawy – wirtualne biuro obsługi interesanta wspiera proces załatwiania spraw w urzędzie. Udostępnia opisy usług świadczonych prze jednostkę samorządu terytorialnego. Dodatkowo umożliwia umówienie się na spotkanie z urzędnikiem.
2. Płatności – moduł umożliwia realizację płatności w ramach zobowiązań wynikających z podatków i innych opłat w zakresie usług oferowanych przez urząd. Przykładowym zobowiązaniem jest opłata za podatek od nieruchomości. Platforma eUsług udostępnia przegląd analiz i zestawień danych o użytkowniku, które zostały zgromadzone w systemie. Aplikacji umożliwia również prezentacje aktualnych informacji na temat gminy oraz planowanych wydarzeń.

Platforma eUsług

ePUAP

Potwierdzenie
Profilu zaufanego