Logo Gminy Kętrzyn

"Czyste Powietrze"

Gminny Punkt Konsultacyjny

ZOBACZ TAKŻE:

 

*****

 

  • Program „Czyste Powietrze:

czystepowietrze.gov.pl

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

media@klimat.gov.pl

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

media@nfosigw.gov.pl

  • Polski Alarm Smogowy

biuro@polskialarmsmogowy.pl