Logo Gminy Kętrzyn

Wyróżnieni Rolnicy Gminy Kętrzyn

Zdjęcie do Wyróżnieni Rolnicy Gminy Kętrzyn

     Święto Plonów to jedno z najważniejszych, największych i najpiękniejszych rolniczych świąt. To czas podziękowań za plony i za trudną zależną bardzo często od kaprysów pogody pracę rolników. Jak Państwo sami wiecie tu nie ma etatów, grafików, czy wyznaczonych godzin. Ale Oni jak zawsze nie zawiedli.
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Nakomiadach Pan Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn wyróżnił rolników za dotychczasową działalność rolniczą.

  • Państwo Urszula i Szymon Fikowie - prowadzą gospodarstwo rolne na terenie sołectwa Jeżewo. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na hodowlę bydła mlecznego oraz uprawę roślin przeznaczonych na pasze. Gospodarstwo wyposażone
    w nowoczesne maszyny. Jednak nowoczesne rolnictwo to nie tylko ciągniki czy wydajne maszyny, ale także umiejętne zarządzanie gospodarstwem rolnym. Na zarządzanie wpływa szereg czynników, które decydują o powodzeniu działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że jednym z najważniejszych są umiejętności i posiadana wiedza specjalistyczna, których Państwu Fikom zdecydowanie nie brakuje.
  • Państwo Anna i Harald Lubeccy 
    Państwo Lubeccy gospodarstwo rolne prowadzą od 2007 roku w sołectwie Nakomiady. Posiadają użytki rolne, są to łąki i pastwiska. Gospodarstwo specjalizuje się w chowie bydła mięsnego oraz owce rasy wrzosówka. Państwo Lubeccy w swoim gospodarstwie łączą działalność rolniczą z usługami agroturystycznymi oraz edukacją.
  • Państwo Magdalena i Grzegorz Dominiakowie
    Właściciel gospodarstwa rolnego położonego w Sołectwie Nowa Różanka. Specjalizuje się w produkcji roślinnej, kładąc szczególny nacisk na uprawę zbóż. Państwo Dominiakowie nastawieni na ciągły rozwój gospodarstwa poprzez racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz realizację postawionych celów. Posiadają doskonałe umiejętności organizacji pracy własnej, zarządzania czasem oraz cechuje się wytrwałością w dążeniu do celu i sumiennością. Jednocześnie są otwarci na nowe technologie i wiedzę.

 

 

Wyróżnieni Rolnicy Gminy KętrzynWyróżnieni Rolnicy Gminy KętrzynWyróżnieni Rolnicy Gminy KętrzynWyróżnieni Rolnicy Gminy Kętrzyn

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności