Logo Gminy Kętrzyn

UMOWA NA MODERNIZACJĘ DROGI W WINDYKAJMACH - PODPISANA

      1 października 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Windykajmy, działka nr 5/14, Gmina Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn.

Całkowity koszt inwestycji drogowej w Windykajmach wyniesie 128.744,10 zł z czego 40 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Warmińsko - Mazurskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Planowane roboty budowlane maja potrwać do 15 października 2020 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności