Logo Gminy Kętrzyn

Umowa na podniesienie jakości e-usług Urzędu Gminy Kętrzyn podpisana...

EFRR 

       W dniu wczorajszym 30.11.2017 r w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i skarbnik Krystyna Kalisz podpisali w tej sprawie umowę z członkami zarządu województwa warmińsko-mazurskiego: marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem i wicemarszałkiem Mironem Syczem.

Celem projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Cały projekt ma kosztować dokładnie 1 040 334,00 złotych, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wyniesie 848 454,70 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności