Logo Gminy Kętrzyn

Portal eUsług - sprawdzaj zobowiązania, realizuj płatności on-line... i nie tylko

e-uslugi 

Szanowni Państwo !

Gmina Kętrzyn zakończyła realizację projektu pt. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn”.

Jednym z rezultatów tego projektu jest wdrożenie "Platformy eUsług”.  

Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
1. Obsługa interesanta i sprawy – wirtualne biuro obsługi interesanta wspiera proces załatwiania spraw w urzędzie. Udostępnia opisy usług świadczonych prze jednostkę samorządu terytorialnego. Dodatkowo umożliwia umówienie się na spotkanie z urzędnikiem.
2. Płatności – moduł umożliwia podgląd zobowiązań oraz realizację płatności w ramach zobowiązań wynikających z podatków i innych opłat w zakresie usług oferowanych przez urząd. Płatności można dokonać bezpośrednio z portalu - ON-LINE. Przykładowym zobowiązaniem jest opłata za podatek od nieruchomości, opłata za śmieci. 

W związku z tym zachęcamy Państwa do zarejestrowania się na tym portalu. Dzięki temu będziecie mogli  drogą elektroniczną kontaktować się z Urzędem Gminy Kętrzyn i tą drogą załatwić wiele swoich spraw.

Adres do Portalu eUsług: https://euslugi.gminaketrzyn.pl/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności