Logo Gminy Kętrzyn

Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce

     Gmina Kętrzyn ma najpiękniejszą wieś i aktywnych mieszkańców, którzy chcą coś robić dla swojego otoczenia. Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim "Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś" i nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł.
Celem konkursu była poprawa stanu estetycznego i ekologicznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W maju i we wrześniu wojewódzka komisja dokonała oceny wkładu pracy wniesionego przez mieszkańców na poprawę estetyki wsi.
Udział w tego typu konkursach jest bardzo ważny. Pokazuje, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców można upiększyć swoją miejscowość. Jest to również doskonała okazja do integracji i aktywizacji jej mieszkańców.
GRATULUJEMY!
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
Nowa Wieś Kętrzyńska zajęła III miejsce
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności