Logo Gminy Kętrzyn

Wielkanocny zajączek odwiedził mieszkańców DPS w Kętrzynie

W odwiedzinach w DPS Kętrzyn

    Z okazji Świąt Wielkanocnych Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn wraz z kolorowymi pisankami z Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie 11 kwietnia odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, aby złożyć życzenia świąteczne. Akcja „Jestem z Tobą” to inicjatywa, której celem jest sprawić, aby w czasie świąt seniorzy nie byli samotni i mogli poczuć, iż są we wspólnocie z innymi. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie poczuli świąteczną atmosferę. Odwiedziny wielkanocnych gości wywołało sporo radości i pozytywnej energii. Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn  wraz pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury
w Kętrzynie  przekazał do Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 71 świątecznych wyjątkowych upominków przygotowanych przez opiekunów ze świetlic wiejskich - GOK w Kętrzynie.

W ramach podziękowań otrzymaliśmy od mieszkańców DPS pracę wykonaną na zajęciach terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. W imieniu wszystkich seniorów Pani Dorota Litwinowicz - kierownika DPS w Kętrzynie podziękowała z całego serca dla Panu Wójta i Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie  za pamięć o osobach starszych, odwiedziny i piękne życzenia.

Akcja świąteczna została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie.
W wykonanie kartek świątecznych i stroików zaangażowały się opiekunowie świetlic z terenu gminy Kętrzyn: Mażany, „Dziupla” w Pożarkach, Nowa Wieś Kętrzyńska, Nowa Różanka, Smokowo, Łazdoje, Pręgowo i „Hydrofornia”  w Koczarkach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności