Logo Gminy Kętrzyn

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zdjęcie do Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2023 r.

Źródło finansowania:

W dniu 5 maja 2023 r. podpisano Umowę dotacji nr WKWO.531.12.47/2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kętrzyn.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Kętrzyn otrzyma w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 11.500 zł.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały następujące oddziały  przedszkola z terenu Gminy Kętrzyn:

·         Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Biedaszkach

·         Oddziała Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu

·         Oddziała Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach

·         Oddział Przedszkolny przy szkole Podstawowej w Wilkowie

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone w odniesieniu do szkół na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” otrzymały następujące szkoły z terenu Gminy Kętrzyn

  • Szkoła Podstawowa w Wilkowie

 w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:

  •  zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności   książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych,
  •  zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  •  realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2023 roku:

Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 11.500 zł

Wkład Gminy Kętrzyn:  2875 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023

Gmina Kętrzyn otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały następujące przedszkola z terenu Gminy Kętrzyn:

- Szkoła Podstawowa w Biedaszkach Oddziały Przedszkolne– kwota dofinansowania 2500,00 zł; wkład własny 625 ,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3125,00 zł;

-  Szkoła Podstawowa w Kruszewcu Oddziały Przedszkolne– kwota dofinansowania 3000,00 zł; wkład własny 750 ,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3750 ,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Nakomiadach Oddziały Przedszkolne– kwota dofinansowania 1500,00 zł; wkład własny 375 ,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 1875,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Oddziały Przedszkolne– kwota dofinansowania 1500,00 zł; wkład własny 375 ,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 1875,00 zł

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymały następujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Kętrzyn:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie- kwota dofinansowania 3000,00 zł; wkład własny 750,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3750,00 zł

Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Kętrzyn w 2023 roku dofinansowania wynosi 11500,00 zł, a całkowity koszt zadania to 14.375,00 zł.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności