Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych od 21 lat organizowany jest w Jezioranach przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Corocznie impreza ma na celu kultywowanie rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur i propagowanie folkloru i twórczości ludowej, wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Cechuje ją fantastyczny sielski klimat, a przy tym stwarza biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy publiczności, najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są: folklor muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe. Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych ma charakter konkursu. Zespoły przedstawiali 12-minutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur.

     W ostatni piątek czerwca Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” zorganizowało „Mazurską Palinockę”, co z mazurskiego oznacza Noc Świętojańską. Była to impreza plenerowa nad stawem w Koczarkach, gdzie nie zabrakło palenia ognisk, obrzędu świętojańskiego w wykonaniu zespołu „Mazurska Kosaczewina” w formie inscenizacji w gwarze mazurskiej, składającej się z pieśni miłosnych i zalotnych, czynności życia codziennego oraz zabaw panien przy ogniskach, plecenia i puszczania wianków. Oficjalnego rozpalenia ognisk dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik. Wianki dla panien na głowę i do puszczania na wodę zostały wykonane z polnych przepięknych kwiatów, traw i ziół.

na Międzywojewódzkich Sejmikach Wiejskich Teatrów Obrzędowych 2014

 

W dniach 20-21 czerwca w Stoczku Łukowskim odbyły się międzywojewódzkie Sejmiki 2014 Wiejskich Teatrów Obrzędowych organizowane przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie,Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury w Tarnogrodzie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Stoczku Łukowskim, Łukowskim Ośrodkiem Kultury w Łukowie.

     Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami upamiętnia bój stoczony przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego z wojownikami litewskimi. Bitwa odbyła się w 1311 roku i została okrzyknięta bitwą stulecia.
 
     Wracający z łupieżczej wyprawy na Warmię Litwini, zostali zaatakowani przez Krzyżaków, którymi dowodził komtur Henryk von Plötzkau. Najeźdźcy zostali doszczętnie rozbici, a wielki mistrz Zakonu, by uczcić zwycięstwo ufundował klasztor sióstr benedyktynek w Toruniu. Niestety, budowla została zniszczona podczas wojen szwedzkich i nigdy jej nie odbudowano.
 
Na pamiątkę tych wydarzeń już po raz czwarty w Karolewie organizowana jest inscenizacja bitwy. W tym roku rycerze musieli zmagać się nie tylko z przeciwnikiem, ale również z pogodą. Jednak, gdy nadeszli Litwini w Krzyżaków ponownie wstąpił bojowy duch... 

     Radio Olsztyn organizuje konkurs Pogranicze od 12 lat. Jego rezultatem jest ok. 300 audycji najlepszych polskich reportażystów znajdujących się w archiwach radia. Jury w składzie dr Joanna Szydłowska, Wojciech Ogrodziński i Mariusz Borsiak przyznało trzy równorzędne nagrody. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 20 lutego w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego Zamku. 
    Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano Annie Minkiewicz-Zarembie z Radia Olsztyn za audycję „Plon – czyli dożynki na Mazurach”, nagraną w Koczarkach i Nakomiadach w dniu 07 września 2013r. Przypomnijmy tylko, że nagrodzona audycja dotyczyła inscenizacji wykonanej przez nasz amatorski zespół ludowy „Mazurska Kosaczewina” w ramach realizowanego projektu pn. „Plon – czyli dożynki na Mazurach” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki w formie zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Gminy Kętrzyn.

     W ostatnią niedzielę 22 września w Olsztynku na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie, podczas których Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki zaprezentowało swój wieniec dożynkowy, zaś tzw. ośpiewanie tego wieńca należało do zespołu ludowego „Mazurska Kosaczewina", którzy wspólnie reprezentowali Gminę Wiejską Kętrzyn. Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

 

 

     Konkurs „Godni Naśladowania" organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2004 roku. Jego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych i ich reprezentacji oraz samorządu - w zakresie współpracy z III sektorem.

 

     Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła może zaprosić do swojego składu również przedstawicieli fundatorów nagród. Pierwsza edycja Konkursu została ogłoszona pod koniec roku 2004, podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Od samego początku inicjatywa Rady objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

     W roku pańskim 2013 ponownie spotykaliśmy się na Inscenizacji Bitwy pod Wopławkami. W dniu 12 maja 2013 roku byliśmy świadkami trzeciej edycji żywej lekcji historii dla nas wszystkich, historii która rozgrywała się na tych ziemiach ponad 700 lat temu. Organizatorami inscenizacji byli: - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej; - Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława Kostki w Karolewie; - Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, - Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA; - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie