Orszak wyruszył bezpośrednio po mszy świętej, odprawionej w kościele p.w. św. Stanisława Kostki. Godzinę później, mijając po drodze cztery przystanki, uczestnicy orszaku ponownie spotkali się na terenie plebanii. Było coś dla ducha i było coś dla ciała. Organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Karolewie, zadbali więc o gorący posiłek, który serwowany był wszystkim gościom. Mimo, że panował siarczysty mróz, w wydarzeniu uczestniczyło mnóstwo ludzi.

      W sobotnie przedpołudnie 8 października lotnisko Kętrzyn Wilamowo zatętniło wyjątkowym ożywieniem. To były ostatnie przygotowania do wyjątkowych uroczystości, realizowanych od lat pn. "Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II". W rejonie Plenerowej Galerii Pamięci , przy obeliskach upamiętniających Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II juz od 11.30 asysta honorowa żołnierzy (a właściwie żołnierek - czyli Pań w mundurze) z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - nadając tym wyjątkowość zbliżającej się uroczystości.

     Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbył się 8 października 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Wystąpiły zespoły z Łotwy i Litwy, co sprawiło, że przybrał on charakter międzynarodowy.
Przegląd powstał, by dać szansę na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, ułatwić zrozumienie ludzi niepełnosprawnych oraz pokazać ich ogromne możliwości i zdolności w wyrażaniu poprzez twórczość estradową.

     We wtorek 4 października br. w sali sesyjnej UG w Kętrzynie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dwóch par, byli to: Państwo Zofia i Tadeusz Pękala z Wilkowa oraz Czesława i Ryszard Pieślak z Kotkowa.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

     25 listopada 2015 r. podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn odbyła się mała uroczystość.
Początek sesji, to czas na tradycyjne podziękowanie oraz wręczenie listów gratulacyjnych i małych upominków przez Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza dla tych, którzy swoją postawą, pracą i osiągnięciami promują Gminę Kętrzyn.

 

Tym razem wyróżnienia wręczono zawodnikom sekcji zapasów prowadzonych przez Pana Łukasza Szmyd i Krzysztofa Kanię przy Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Orzeł” w Karolewie, którzy w Gogolinie podczas Mistrzostw Polski Młodzików w stylu wolnym osiągnęli wysokie wyniki. Gminny Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Karolewo reprezentowało 6 zawodników: Kasjan Czubaszek, Damian Lipski, Szymon Niemiec, Michał Baran, Kacper Waszkiewicz i Jonatan Dłuski. Drużynowo ekipa zapaśników „Orła” Karolewo zajęła VI miejsce.

     „Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

     50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

 

      Zielonogórskie Wydawnictwo Majus s.c. w dniu 29 września 2015 roku wydało książkę Mieczysława Ostrowskiego pt. „Istnienie jest uśmiechem z nieba. Tam gdzie Wopławki i tam gdzie Kętrzyn”.


Promocja książki w Gminie Kętrzyn odbędzie się w miejscowości Wopławki, we wtorek 20 października 2015 roku. Na spotkanie z autorem książki zapraszamy do świetlicy „Kuźnia” o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy szczególnie mieszkańców Wopławek do udziału w spotkaniu promującym książkę pana Mieczysława Ostrowskiego. Autorowi bardzo zależy, aby w tym szczególnym spotkaniu poświęconym jego książce mogły wziąć udział wszystkie bliskie mu osoby, również jego koleżanki i koledzy z lat dziecięcych. Należy dodać jeszcze, że o wsparcie imprezy autor poprosił także Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego. Mieczysław Ostrowski liczy, że ten wieczór literacki okaże się interesującym i ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Wopławek.

     W Rietavas na Żmudzi odsłonięto pomnik upamiętniający twórcę poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" Michała Kleofasa Ogińskiego i jego potomków. Jest to jedno z ostatnich wydarzeń na Litwie zaplanowanych w ramach obchodów Roku Michała Kleofasa Ogińskiego.

W słoneczne sobotnie popołudnie 26 września 2015 roku pod świecącą bielą kolumnady Rietavo Park zgromadziło się wiele osób. W tym dniu odbyło się wielkie wydarzenie w Rietavas, a jego punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika poświęconego Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu. Ceremoniał uroczystości rozpoczął Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny" 4 pary tańcząc poloneza przeniosły nas w czasy kiedy żył i tworzył Mikołaj Kleofas Ogiński. Część oficjalną uroczystości odsłonięcia pomnika Ogińskiego rozpoczęła Jolanta Bertauskienė, która powitała przybyłych gości i mieszkańców Rietavas.

      23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za udział w dożynkowym konkursie: „Na najładniejszy wieniec dożynkowy 2015 ”. Dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski.

 

 

 

     Dnia 23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn najzdolniejsi uczniowie naszych szkół za rok szkolny 2014/2015 odebrali z rąk Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe przyznane w ramach "Stypendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągających wybitne rezultaty w nauce".


Wójt Gminy Kętrzyn od stycznia 2015r. co miesiąc ze swego wynagrodzenia przeznacza kwotę około 516,00 zł w postaci darowizny do budżetu Gminy Kętrzyn jako środki przewidziane na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

      W niedzielę 13 września 2015r. w amfitearze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, gdzie odbywało się Powiatowo – Gminne Święto Plonów. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się uroczystym przemarszem dożynkowego pochodu. Mszę Świętą polową na placu odprawił ks. Juliusz Czapiewski, proboszcz parafii w Barcianach. Po mszy starostowie tegorocznych dożynek: Iwona Achimowicz i Andrzej Szwajdych przekazali symboliczne plony gospodarzom - Wójtowi Gminy Barciany i Staroście Kętrzyńskiemu, którzy z kolei podzielili chleb wśród mieszkańców. Dożynki to wielki ukłon dla ludzi, którzy na rękach i twarzy mają wypisany trud pracy. Starosta Ryszard Niedziółka, dziękując rolnikom za tegoroczne plony i życząc im, by na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba.

     Najlepsi uczniowie gminy Kętrzyn odebrali wczoraj podczas sesji rady Gminy dyplomy i nagrody książkowe z rąk Wójta Pawła Bobrowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza . Dyplomami wyróżniono i podziękowano także rodzicom dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Tym razem wyróżniono sześcioro prymusów z 4 podstawówek i 2 gimnazjów.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania za to, że swoją wzorową postawą, wynikami w nauce oraz osiąganymi wysokimi lokatami w konkursach i zawodach promują nie tylko swoją szkołę, ale również naszą Gminę.

     Po raz czternasty poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu dla wolontariuszy „Barwy Wolontariatu" oraz wyróżnień przyznanych dla wolontariuszy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Konkurs corocznie organizowany jest przez Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju od lat jest szalenie barwny. Tak było i w tym roku. Spośród kilkuset zgłoszeń na poziomie regionalnym, a następnie ogólnopolskim, kapituła wybrała 10 finalistów, którzy reprezentowali różne środowiska i na co dzień podejmują różnorodne typy wolontariatu.

 

     21 maja podczas uroczystego spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podziękował za samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych społeczności.


W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie uhonorowano 46 samorządowców z całego regionu. „Wawrzyny 25-lecia Samorządności na Warmii i Mazurach” przyznawane były za działalność na rzecz polityki lokalnej po 1990 roku.

      Znane są już wyniki prac kapituły konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego corocznie przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Spośród nadesłanych zgłoszeń, w dziesiątce finalistów znaleźli się zarówno pojedynczy wolontariusze jaki i grupy wolontariuszy reprezentujący różne środowiska i obszary aktywności społecznej. Gala Wolontariatu kończąca konkurs odbędzie się wkrótce w Warszawie.


      Gala Wolontariatu organizowana jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.
W czasie uroczystości wręczone zostaną statuetki dla trojga zwycięzców konkursu spośród prezentowanych poniżej finalistów oraz wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Partnerem uroczystości jest Fundacja Orange.

     8 grudnia 2014 r. w samo południe podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta Gminy Kętrzyn, którym został pan Paweł Bobrowski.

 

W obecności radnych Rady Gminy Kętrzyn oraz zebranych mieszkańców nowo wybrany wójt odczytał rotę ślubowania: 

,,Obejmując urząd wójta gminy Kętrzyn, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."

Po odczytaniu ślubowania wójt wypowiedział słowa: "Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg".

 

     W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Kętrzyn w nowej kadencji na lata 2014 - 2018. Posiedzenie Rady prowadził senior (najstarszy radny). Ta rola przypadła pani Jadwidze Bazyluk. Najważniejszymi punktami posiedzenia było zaprzysiężenie radnych oraz wybór przewodniczącego Rady. Po wręczeniu radnym zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej radni złożyli ślubowanie:

 

 

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

 

     24 października 2014r. w Olsztynie odbyło się podsumowanie XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem "Rodzina fundamentem życia społecznego".

 

W XI konkursie literackim pt. „Dlaczego rodzina… „ ogłoszonego w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wśród nagrodzonych prac znalazła się praca pani Anety Polewacz – Magdaleńskiej z Koczarek. Pani Aneta otrzymała wyróżnienie za pracę „Każdy z nas jest ważny w rodzinie….„ napisaną w kategorii Wspomnienia/Świadectwa. Podczas uroczystego podsumowania obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie odebrała ona dyplom i nagrodę, którą wręczali laureatce Pani Wiesławy Przybysz - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Pan Andrzej Taborski członek Zarządu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego działającej przy Marszałku Województwa.

     W dniu 1 października br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie sześć par małżeńskich wspólnie świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego to bardzo długi okres czasu. Małżonkowie przeżyli razem wiele dobrego i złego. Wspólnie stawiali czoła problemom i przeciwnościom losu. Związek, który trwa pół wieku musi być oparty na poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej osoby, wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. Taka życiowa postawa zasługuje na szczególny szacunek.

 

Jubilatom należą się zatem gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.

W dniu 12 lipca 2014 r. na cmentarzu w Koczarkach spotkaliśmy się w szczególnej chwili. Podjęliśmy bowiem trud przypomnienia historii, tragicznej historii wsi Koczarki, którą należało przywrócić zbiorowej pamięci. Uczciliśmy pamięć jeńców wojennych i robotników przymusowych z podobozu Stalag 1A w Koczarkach, którzy spoczywają w naszej ziemi od 1944 r. Ludzie dowiedzieli się, że na terenie b. Prus Wschodnich istniały obozy jenieckie, w których ginęli ludzie. Tak też, w naszej wsi, 70 lat temu istniał podobóz jeniecki Stalag 1A Stablack, w którym straciło życie wiele osób, do dziś bezimiennych, jeńców wojennych i robotników przymusowych, wykorzystywanych do bezlitośnie ciężkiej pracy, m.in. kopania rowów przeciwpancernych, podczas której umierali z wycieńczenia. 13-stu z nich spoczywa na cmentarzu w Koczarkach.