Logo Gminy Kętrzyn

Kontrole zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

         Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469, z wprowadzona ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2024 r. poz. 399), nałożyła na gminy obowiązek systematycznej kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Kontrole będą prowadzone zgodnie załączonym harmonogramem.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta i harmonogram.pdf
Format: pdf, 450.41 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności