Ogłoszenie konsultacje społeczne

 

STRATEGIA POWIAT KĘTRZYŃSKI

Formularz ankiety konsultacyjnej - strategia rozwoju