Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT (zarówno duże, średnie, małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa) będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

JPK_VAT z deklaracją zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami i informację JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku.

Pierwszy raz należy złożyć nowy JPK_VAT za październik 2020 r., w terminie do 25 listopada 2020 r.

Nowy plik nie będzie dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14).

Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty:

dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M  - podatnicy będą wysyłać pliki w terminie do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni

oraz

rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K – podatnicy wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału i będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał i wyślą do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Nowy plik JPK_VAT będzie obejmować:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Podpisywanie JPK-VAT z deklaracją:

Plik będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ministerstwo Finansów udostępni przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomogą im przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona zostanie nowa wersja aplikacji e-mikrofirma oraz formularz interaktywny, które będą służyć do samodzielnego wypełnienia i wysłania plików.

Przydatne informacje, materiały pomocnicze i najczęściej zadawane pytania można znaleźć na dedykowanej zakładce na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja.

Szczegółowych informacji w zakresie nowego JPK_VAT udziela również infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Można również skorzystać z formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym.