Właściciele domów jednorodzinnych i małych wspólnot mieszkalnych (do 3 lokali mieszkalnych), korzystający obecnie z pojemników zbiorczych, którzy chcą z nich zrezygnować i przejść na odbiór indywidualny mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie telefonicznie pod numer 89 752 12 11.
W przypadku zgłoszenia zmiany otrzymają pojemnik na pozostałości po segregacji oraz worki na 4 oddzielne frakcje odpadów:
     - tworzywa sztuczne i metale,
     - szkło,
     - papier,
     - odpady biodegradowalne.