Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie:

rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku

dzieci i młodzieży.

 

Zobacz więcej...