GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

      21 grudnia 2019, jak co roku w Świetlicy Wiejskiej w Mażanach odbyło się spotkanie wigilijne. Jest czas niezwykle wyjątkowy, który spędzamy w świątecznej atmosferze przy wspólnym stole. Jest to również okazja do rozmów oraz śpiewania kolęd. Jednak zawsze największą przyjemność sprawia oglądanie jasełek przygotowanych przez dzieci oraz młodzież odwiedzających świetlicę, co budzi ogromny podziw dla pracy, którą wszyscy włożyli. Kolejnym nieodłącznym elementem spotkania był poczęstunek przygotowany przez rodziców, którym należy się wielkie podziękowanie. Dziękujemy również wszystkim gościom za przybycie. W szczególności miło było nam gościć Wójta Gminy Kętrzyn-Pawła Borowskiego oraz Sołtysa Jana Klimkowskiego.