Jednym z elementów współpracy transgranicznej jest poznawania warunków życia i pracy oraz funkcjonowania różnych instytucji i organizacji. Możliwości takie dają m.in. wizyty studyjne.
W ramach projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk" 10 osobowa grupa lekarzy i przedstawicieli Gminy Ketrzyn przebywała w dniu 31 maja 2013r. z 1-dniową wizytą w Kaliningradzie. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Poliklinice im. Pawłowa.

 W spotkaniu uczestniczyło kilka osób z administracji Rejonu Oziersk – partnera projektu. Najpierw przyjął nas pan Poliakov Konstantin – główny lekarz polikliniki. Poznał nas z jego najważniejszymi pracownikami, przedstawił strukturę szpitala i główne kierunki leczenia oraz planowane działania na najbliższe lat.

  

 

     

     Gmina Kętrzyn na dobre rozpoczęła realizację projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

 

 

 

     

     Gmina Kętrzyn rozpoczęła „na dobre" realizację projektu „Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Rejonie Oziersk", który dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007 2013. Elementem „startowym" było Międzynarodowe seminarium „Rozwój sportu na Warmii i Mazurach oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Możliwości współpracy transgranicznej", które odbyło się w zamku krzyżackim w Kętrzynie 19 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

     

     Wnioski na dofinansowanie złożone zostały we wrześniu 2010 roku i prawie 2 lata trzeba było czekać na rezultaty naboru. Latem 2012 roku dowiedzieliśmy się, że nasze 2 projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania a pod koniec listopada zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących projektów:    Gmina Kętrzyn osiągnęła wielki sukces, gdyż jako jeden z niewielu beneficjentów uzyskała dofinansowanie aż dwóch projektów z programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

  

„Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku"

 

 

„Zdrowie jest najważniejsze - profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk".