W dniach 22-23 lutego odbyły się warsztaty samorządów szkolnych ze szkół podstawowych Gminy Kętrzyn w ramach programu: „Budowanie przez wspólne działanie".
Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne Gminy Kętrzyn. Koordynatorem programu realizowanego ze środków finansowych na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich była przewodnicząca stowarzyszenia Wiesława Syhłowyj.

     W warsztatach uczestniczyła młodzież reprezentująca samorządy szkolne z czterech szkół na terenie Gminy Kętrzyn. W programie uczestniczyło po sześciu uczniów z każdej szkoły pod opieką nauczycieli : Kseni Góźdź - SP Biedaszki, Kamili Gan - SP Kruszewiec, Marcina Szydłowskiego - SP Nakomiady i Joli Baranowskiej - ZS Wilkowo. W ramach programu wyżywienie uczestników warsztatów i noclegi zapewnione zostały w Hostelu Aria.

     W ramach Programu „Od serca dla dziecka” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego we współpracy z naszą gminą, finansowanego przez Nutricia Polska Sp.z o.o. w 2012 r. roku, wcześniej zostały przeszkolone do animowania spotkań Grup Zabawowych dwie osoby z gminy, a następnie powstały 3 Grupy Zabawowe (w Nakomiadach, Smokowie i Linkowie). Od listopada 2012 r. odbywały się systematyczne zajęcia dla rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia,prowadzone przez odpowiednio przygotowane Animatorki. 

     27.11.2013 r. w Gierłoży koło Kętrzyna odbyła się III Wojewódzka Konferencja w Ramach Kampanii "Biała Wstążka" Spotkaniu przyświecało hasło "Chrońmy szczęśliwe dzieciństwo". Celem konferencji było dalsze popularyzowanie w województwie idei „Białej Wstążki". Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

     To trzecie takie przedsięwzięcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Kampanii „Biała Wstążka". Pierwsza konferencja „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet - Biała Wstążka" odbyła się 2 grudnia 2011 roku, a zeszłoroczna - 4 grudnia 2012.