Dnia 25 października 2014 r. w miejscowości Kotkowo odbyła się impreza integracyjna w ramach Działania o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie we współpracy z uczestnikami projektu.

W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Kętrzyn - Sławomir Jarosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie – Jadwiga Nowińska, Radne Gminy Kętrzyn – Beata Bohdanowicz i Renata Olechnowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień, Pracownicy Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kętrzynie – Renata Olechnowicz i Monika Piworowicz, Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Barcja” – Marta Gembal, Proboszcz Parafii Garbno – ks. Paweł Biaduń, pracownicy Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Kętrzynie, uczestnicy projektu systemowego w ramach Kontraktu Socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej, a przede wszystkim najliczniej mieszkańcy Kotkowa.

     W piątek 22 sierpnia spotkali się najmłodsi mieszkańcy (ze swoimi rodzicami) Windykajm oraz sąsiednich wsi Sławkowo i Nowa Wieś na uroczystym otwarciu placu zabaw. Ten nowy obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców Windykajm, a Gmina Kętrzyn przygotowała wniosek i na dofinansowanie tego zadania ze środków finansowych Unii Europejskiej . Procedura trwała prawie rok ale opłaciło się bo mieszkańcy tej miejscowości otrzymali piękny obiekt wyposażony w sprzęt do zabawy dla dzieci a teren ogrodzony został ładnym drewnianym płotkiem. Uroczyste otwarcia spotkania rozpoczął pan Tadeusz Deptuła – radny Gminy Kętrzyn, który przywitał gości oraz licznie zebranych mieszkańców. Następnie pan Sławomir Jarosik dokonał oficjalnego otwarcia placu zabaw symbolicznie przecinając wstęgę w bramce wejściowej do obiektu.

 

     Gmina Ketrzyn pod koniec sierpnia 2014r. zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Nakomiady” Powstał utwardzony polbrukiem teren o powierzchni 375 metrów kwadratowych. Dzięki zrealizowaniu tego projektu mieszkańcy tej miejscowości oraz uczniowie pobliskiej szkoły począwszy od września będą mogli organizować imprezy i wydarzenia na otwartym powietrzu w „przyzwoitych warunkach” spotykając się w większej liczbie na festynach, pokazach i koncertach. Również Gmina Kętrzyn będzie korzystała z tego terenu dla organizacji imprez masowych, np. dożynek wiejskich.

 

 

     14 października 2014 r. w kętrzyńskim Ratuszu spotkali się burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kętrzyńskiego, aby wspólnie podpisać porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Akt ten pozwoli na rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami oraz podjęcie zadań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie lat 2014-2020.

 

     Samorządy złożyły wspólny wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjentem był Związek Gmin „Barcja” . Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 097 721,00 zł. Wkład własny wszystkich gmin wynosi 121 969,00 zł, a wartość całego projektu to 1 219 690,00 zł.

     15 maja  w Wiosce Garncarskiej Kamionce k/Nidzicy odbyły się Duże Targi Małych Projektów, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta. Targi zorganizowano w ramach projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Osiem lokalnych grup działania promowało swoje małe projekty, które powstały przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju. Prezentacja trwała od godz. 12 do godz. 14 na przygotowanych stoiskach. Po godzinie piętnastej uczestnicy targów wzięli udział w obchodach 20-lecia działalności  Fundacji „Nida”
 
      W „Jarzębinowym Amfiteatrze” w Wiosce Garncarskiej w Kamionce k / Nidzicy  spotkali się również uczestnicy programów, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy i przyjaciele Fundacji. Ponad 200 uczestników spotkania zapoznało się z filmową wersją dokonań NIDY z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ekonomii społecznej i wspierania inicjatyw organizacji społecznych pod wspólnym tytułem „Co zrobiliśmy ze swoją wolnością”.