"Co kraj, to obyczaj" – to powiedzenie doskonale opisuje bogactwo i niepowtarzalność tradycji świątecznych kultywowanych w różnych częściach Europy.
W ramach unijnej platformy dla pracowników placówek oświatowych eTwinning, nauczyciele języków obcych ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, zainicjowali projekt pt. ,,Easter in my country”. Jego celem było poznanie tradycji wielkanocnych w krajach europejskich, doskonalenie umiejętności językowych oraz kształtowanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Uczestnicy byli zobligowani do wykonania prezentacji zawierającej obrzędy religijne, symbolikę oraz zwyczaje wielkanocne. Uwzględniały one również tradycyjne potrawy świąteczne i życzenia w językach narodowych.
W projekcie wzięły udział szkoły m.in. z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Ukrainy i Włoch. Przedsięwzięcie zrealizowali Grażyna Szakiel i Andrzej Sydor.