W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie przestali przychodzić do przedszkoli i szkół, a nauczyciele pozostali w gotowości do pracy. Zostali również zobowiązani do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów. Tysiące placówek oświatowych w całej Polsce stanęło przed nie lada wyzwaniem – jak zorganizować i prowadzić kształcenie na odległość w tej trudnej sytuacji?
Szkoła Podstawowa w Nakomiadach nie była wyjątkiem i też musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Pierwsze materiały dydaktyczne dla uczniów były umieszczane na stronie internetowej szkoły lub przesyłane drogą elektroniczną. Kolejnym sprawdzianem dla członków rady pedagogicznej było wprowadzenie obowiązku realizowania podstawy programowej na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br. Chodziło o to, aby w systematyczny i planowy sposób przekazywać wiedzę, wystawiać oceny i co jest niezwykle istotne kontaktować się ze swoimi uczniami.


W tym celu, dyrektor szkoły Olga Wanago, zaproponowała gronu pedagogicznemu wykorzystanie portalu komunikacyjnego Zoom do prowadzenia wideokonferencji i spotkań online, który okazał się bardzo skutecznym rozwiązaniem. Po zainstalowaniu i zalogowaniu się, nauczyciele przeszli szkolenie z zakresu obsługi aplikacji. Inicjatywa okazała się trafna. Zoom umożliwia bowiem udostępnianie materiałów dydaktycznych (prezentacji, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, grafik), bieżące nanoszenie poprawek na udostępnianych dokumentach, korzystanie z białej tablicy oraz nagrywanie lekcji. Nauczyciele mają możliwość prowadzenia lekcji na żywo z użyciem kamer i mikrofonów, śledzenia aktywności uczniów, zadawania pytań oraz proszenia do odpowiedzi. Zoom ma również i tę zaletę, że w trakcie lekcji można zadawać pytania grupowo i indywidualnie, zarówno na wizji jak i na czacie. Bardzo pomocne jest również to, że wszyscy widzą się nawzajem w tym samym czasie. Jednym słowem uczniowie mogą poczuć się tak, jakby byli obecni w klasie.


Z programu Zoom można korzystać, używając tabletów, notebooków, komputerów oraz telefonów komórkowych. Brak sprzętu elektronicznego, nie był dla uczniów z Nakomiad przeszkodą. Gdy okazało się, że nie wszyscy z nich posiadają takie urządzenia lub w domu jest kilkoro rodzeństwa, Olga Wanago podjęła decyzję, aby wypożyczyć rodzicom szkolne laptopy. W celu usprawnienia przebiegu zajęć, komputery i tablety graficzne, zostały również wypożyczone nauczycielom. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wychowawców i rodziców każdy uczeń szkoły w Nakomiadach ma dostęp do sprzętu, potrafi posługiwać się aplikacją Zoom i bierze czynny udział w zajęciach na odległość. Uczniowie również komunikują się ze sobą już po lekcjach, wymieniają się informacjami, wspierają w tym trudnym czasie, dzięki czemu nie mają poczucia odosobnienia i izolacji od swoich kolegów i rówieśników.


Warto również podkreślić, że nauczyciele w głównej mierze sami poznawali funkcjonowanie aplikacji Zoom, tajniki tworzenia interaktywnych obrazków, prezentacji wideo, pokazu slajdów i infografiki - trenując we własnym gronie. Tu należą się szczególne podziękowania naszym młodym nauczycielom – Mateuszowi Szostkowskiemu i Katarzynie Łopackiej. Podziękowania należą się również rodzicom.
Oprócz tego, nauczyciele korzystają również z materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (e-podręczniki), do której każdy uczeń i nauczyciel otrzymał indywidualny kod wygenerowany z Systemu Informacji Oświatowej, ponadto z platformy Eduelo, Genial.ly oraz Skype. Wszyscy pozostają w stałym kontakcie z rodzicami drogą mailową i telefoniczą.