W piątek 20 grudnia w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Miały one na celu wprowadzenie społeczności szkolnej w nastrój zbliżających się świąt, integrację środowiska oraz przywracanie/kultywowanie dawnych tradycji.
Dyrektor szkoły Olga Wanago przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli i emerytów. Podziękowała zaproszonym gościom za przybycie. Wśród nich obecni byli: starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, przewodnicząca Rady Gminy Teresa Marzena Juchniewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty Leokadia Kajcińska, członek komisji Beata Bohdanowicz i przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Banach. 


– W całej Polsce Boże Narodzenie to niezwykły, przepełniony radością i ciepłą atmosferą, czas dzielenia się opłatkiem. Wtedy sięgamy do tradycji, wspomnień o bliskich, zwyczajów tworzonych przez pokolenia. Podczas dzisiejszego spotkania przeniesiemy się właśnie w czas wyjątkowych przygotowań świątecznych – powiedziała Olga Wanago. Korzystając z okazji złożyła życzenia świąteczne. W imieniu Rady Rodziców Danuta Banach podziękowała dyrektorowi szkoły za owocną współpracę i przyłączyła się również do życzeń.


Warsztaty rozpoczęły się wspaniałym koncertem kolęd, w wykonaniu uczniów, przy akompaniamencie opiekuna samorządu uczniowskiego Mateusza Szostkowskiego.
Następnie zespoły klasowe wraz z wychowawcami, rodzicami i gośćmi wykonywali dekoracje choinkowe i ozdabiali pierniki. Ponadto odbył się konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy. Pierwsze miejsce zdobyli wychowankowie oddziału przedszkolnego, drugie goście a na trzecim uplasowali się uczniowie klasy VIII. Uczestnicy warsztatów mieli także okazję wspólnie pokolędować.


Zajęcia zakończyły się poczęstunkiem przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Grażyna Łempicka, Justyna Gregorczyk, Katarzyna Łopacka oraz Mateusz Szostkowski.