5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach właśnie tego dnia dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. Przedsięwzięcie to polega na wysyłaniu listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski. Przy zaangażowaniu wychowawców oraz nauczycieli zajęć artystycznych udało się stworzyć piękne, niepowtarzalne kartki, które „wypełnione” ciepłymi słowami powędrowały do chorych.
Udział w akcji był doskonałą okazją do rozmowy na temat tego, co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze. Do rozmowy o tym,  jak wiele dobrego może uczynić jedno miłe słowo lub ciepły gest. Uczniowie bardzo zaangażowali się w tworzenie kartek i pisanie życzeń płynących prosto z serca – wszystko po to, aby najbardziej potrzebujących wesprzeć w chorobie i wywołać uśmiech na zmartwionych twarzach.


Organizatorami Dnia Wolontariusza były panie: Justyna Gregorczyk –pedagog szkolny i Katarzyna Łopacka – wychowawca klasy II.