Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XIX Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 19 lutego 2020 r.
19 Luty 2020, 11:00
Odsłon : 162

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 19 lutego 2020 roku (środa)
o godz. 11:00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/ Otwarcie posiedzenia
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad
3/ Wybór sekretarza obrad
4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie
6/ Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
7/ Sprawozdanie finansowo- rzeczowe z wykonania budżetu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku
8/Interpelacje i zapytania radnych
9/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
10 / Przyjęcie protokołu :
• z sesji z dnia 18 grudnia 2019 roku;
• z sesji z dnia 29 stycznia 2020 roku;
11/ Sprawy różne;

Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, sala Nr 1.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

 


Projekty uchwał do pobrania